O grzejnikach nadmuchowychWady i zalety - grzejniki nadmuchowe

palniki na olej przepracowany
Grzejnik nadmuchowy jest połączeniem grzejnika konwektorowego z wentylatorem napędzanym energią elektryczną.
Źródłem energii cieplnej jest najczęściej prąd elektryczny (sporadycznie woda, zasadniczo stosowana w samochodach). W ostatnipalniki na olej przepracowany .